När det kommer till att leva ekologiskt och ta hand om miljön finns det många olika vägar och sätt att göra sitt liv lite bättre och mer skonsamt. Vi vet alla att vi står inför enorma utmaningar när det kommer till global uppvärmning och att se till att vår planet är en plats som våra barn kan leva på i framtiden. Två väldigt effektiva sätt att vilja vara mer skonsamt är att köpa sina kläder på second hand och att odla egna grönsaker i trädgården. I den här artikeln förklarar vi lite mer om varför.

Odla grönsaker

Genom att köpa egna fröer från till exempel flo-rea.com kan man odla egna grönsaker i trädgården. Att köpa fröer från exempelvis flo-rea.com istället för att köpa grönsaker i butik har en mängd olika fördelar. För det första sparar man in enormt mycket utsläpp bara på transporter av dessa grönsaker. Även om man tror att man är skonsam mot miljön genom att cykla till och från butiken så har mycket av grönsakerna importerats från antingen andra städer eller i värsta fall andra länder, vilket sällan eller aldrig är transporter som sker utan utsläpp av koldioxid. Dessutom har massproducerade grönsaker gödslats vilket bland annat leder till övergödning i olika vattendrag och rubbningar av ekosystem.

Second hand

Att köpa kläder på second hand är ett annat sätt att se till att minska sin påverkan på klimatet. Tillverkningen av kläder är extremt kostsam för miljön och släpper ut väldigt mycket koldioxid här producerat kilo kläder och speciellt om man är en person som ofta köper nytt kan man minska sina utsläpp enormt genom att välja att köpa kläder från second hand. På så sätt förlänger man livslängden på andras kläder och bidrar till att inte lika mycket kläder behöver produceras och att därmed mängden koldioxid som släpps ut vid klädproduktion kan minskas.